New UT-2300 Song by teacher Wang Qiwen

 

Guangzhou Prolight & Sound, may 2018: Caijian and Zhang Yuxiang

CAIJIAN plays the Magneto T-Wave Sen

Magneto Presentation Video

Eric Gales live from Corona

Little Wing – Eric Gales, Matt Schofield and Tomo Fujita

Emily Elbert – Do I do